Myslivecký spolek Lípa

 

Myslivecký spolek má v současné době 20 členů, jejichž hlavní činností je péče o zvěř.   Předsedou spolku je p. Antonín Černý, mysliveckým hospodářem je Bc. Jiří Studený. Myslivecký spolek hospodaří v uznané honitbě o výměře 754 ha. Skladba honebních pozemků  - orná půda, travní plochy, sady, vinice, vodní plochy, ostatní pozemky. Nejvýznamnější zvěří v honitbě je zvěř srnčí, zajíc a bažant. Zejména v zimních měsících je zvěř přikrmována ve 40 krmných zařízeních, což jsou krmelce, zásypy a slaniska. Pravidelně je doplňováno seno, jadrné krmivo a sůl. V honitbě je obhospodařováno také několik zvěřních políček, která zvyšují její úživnost a zlepšují životní podmínky zvěře. Tato činnost stojí myslivecké sdružení nemalé finanční prostředky. V této celoroční práci nám velmi pomáhá dotační program obce ,  který nám umožňuje nákup kvalitního krmiva  pro naši zvěř. Z uvedených řádků tedy vyplvá, že myslivci zvěř jenom neloví, ale v první řadě se o ni starají.   po honu
 krmelec    

Myslivecký spolek Lípa každoročně pořádá několik akcí, které přispívají k obohacení kulturního života obce. Následující akce se těší velké oblibě občanů:

1. Branný den s Táborníky – v měsíci dubnu.

2. Posezení pro občany s hudbou  na chatě mysliveckého sdružení s názvem „Červen měsíc myslivosti“.  Vždy je připraveno několik druhů zvěřinových gulášů a bohaté občerstvení.

3. Propagace myslivosti pro školy – v měsíci červnu.

4. Tradiční besídka Táborníků – v měsíci prosinci.


Poděkování

Myslivecký spolek Lípa Hrušovany u Brna, zastoupený předsedou p. Antonínem Černým, chce touto cestou poděkovat starostovi obce p. Miroslavu Rožnovskému a celému zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna za podporu při řešení záležitostí, spadajících do působnosti obce v oblasti různých veřejných akcí, hlavně však za dotace od obce a za spolupráci při získání dotace od Jihomoravského kraje na opravu střechy myslivecké chaty v Hrušovanech u Brna.

Myslivecký spolek Lípa Hrušovany u Brna 664 62 dne 23.11.2016

 chata pred    chat rekon
 chat po rek1    chta po rek2
     

 

Plán činnosti MS Lípa na rok 2017

Měsíc Datum Čas Místo a důvod konání
 Leden

6. 1. 2017

14. 1. 2017

9:30

11:00

Výbor MS - chata MS

Posezení pro zastupitelstvo obce

 Únor

5. 2. 2017

18. 2. 2017

26. 2. 2017 

16:00

20:00

17:00

Výbor MS - Žižkova 613

Ples MS Lípa

Výbor MS - Žižkova 613

 Březen

4. 3. 2017

5. 3. 2017

19. 3. 2017

8:00

9:00

9:00

Sčítáni zvěře - NC Trans

Výbor MS - chata MS

Výroční schůze

 Duben

2. 4. 2017

9. 4. 2017

?. 4. 2017

9:00

7:00

?

Výbor MS- chata MS

Brigáda- chata MS

Branný den Tábornici

 Květen

7. 5. 2017

14. 5. 2017

31. 5. 2017

9:00

7:00

?

Výbor MS- chata MS

Brigáda – chata MS + členská schůze

Kontrola zásypů

 Červen

3. 6. 2017

3. 6. 2017

3. 6. 2017

10. 6. 2017

23. 6. 2017

9:00

9:00

9:00

?

10:00

Den dětí

Červen - měsíc myslivosti pro veřejnost

Brigáda- chata MS

Házenkáři

Propagace myslivosti pro školy

 Červenec 2. 7. 2017 9:00 Výbor MS- chata MS
 Srpen

6. 8. 2017

27. 8. 2017

9:00

7:00

 Výbor MS- chata MS

Členská schůze + brigáda - chata MS

 Září 3. 9. 2017 9:00 Výbor MS- chata MS
 Říjen

1. 10. 2017

29. 10. 2017

9:00

9:30

Výbor MS- chata MS

Členská schůze + Brigáda – chata MS

 Listopad

5. 11. 2017

?. 11. 2017

9:00

8:00

Výbor MS - chata MS

Hon chata MS

 Prosinec

3. 12. 2017

?. 12. 2017

?. 12. 2017

26. 12. 2017

31. 12. 2017

9:00

8:00

14:00

8:00

9:30

Výbor MS- chata MS

Hon chata MS

Tábornici tradiční besídka – MS

Hon chata MS

Posezení pro členy - MS

 

 

Zpět nahoru