Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje je od 11. července vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Je zakázáno mimo jiné rozdělávat otevřený oheň, odhazovat hořící a doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je vyhlášena do odvolání.

pdfsucho JMK206.54 KB

Zpět nahoru