Rozvoj obce v roce 2016

autor: správce
18.10.2016

Realizace projektů v roce 2016

Čtěte více...

Architektonická soutěž "Sokec - společensko kulturní centrum"

autor: správce
06.05.2016

Architektonická soutěž

"Sokec - společensko kulturní centrum"


Obec Hrušovany u Brna vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH "SOKEC - SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM".


Dokumenty ke stažení:

fotodokumentace

ortofotomapa

předávací protokol

soutěžní podmínky

dotazy a odpovědi

Kompletní soutěžní podmínky a podklady jsou k dispozici níže. Heslo k jejich otevření bude vydáno na základě vyplněného předávacího protokolu zaslaného na emailovou adresu:


kompletní podklady

Kdo je online

Přítomni: 176 hostů
Nahoru
Powered by 2011 VideoDigital - All rights reserved.